Få de gode nyhetene først!

Vi har to nyhetsbrev du kan abonnere på – ett for publikum og ett for arrangører (men du kan selvfølgelig melde deg på begge to).

Vi kommer ikke til å dele e-postadressen din med andre, og vi lover å ikke misbruke tilliten. Nyhetsbrev sendes som regel bare én gang i måneden – eller enda sjeldnere. Med andre ord; bare når vi har noe fornuftig å fortelle. Og du har selvfølgelig alltid mulighet til å stoppe abonnementet selv.


Nyhetsbrev for arrangører
Nyheter om artister, turneer, booking osv.

Nyhetsbrev for publikum
Nyheter om artister, konserter, arrangementer osv.

De siste nyhetsbrevene

07.02.2022: Kim Fairchild møter Aretha Franklin

27.01.2022: The Best of My Motown ut til landet